Tiêu chuẩn ANSI

Cùng Phukienduongong.com.vn tìm hiểu tiêu chuẩn ANSI là gì trong bài viết này nhé.

Tiêu chuẩn ANSI là gì?

ANSI là tên viết tắt của American National Standards Institute, có nghĩa là “Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ”. Tổ chức này ra đời ngày 19 tháng 10 năm 1918. Đây là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận nhằm quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước.. cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ.

ANSI công nhận các tiêu chuẩn được phát triển bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác, cơ quan chính phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty…. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các đặc tính và hiệu suất của sản phẩm phù hợp.

Mọi người đều sử dụng cùng các định nghĩa và thuật ngữ và các sản phẩm được kiểm tra theo cùng một cách.

Viện đại diện cho lợi ích của hơn 1.200 công ty, tổ chức, cơ quan chính phủ, tổ chức và thành viên quốc tế thông qua. Trụ sở chính của tổ chức tại Washington, văn phòng hoạt động của DC ANSI được đặt tại thành phố New York . Ngân sách hoạt động hàng năm của ANSI được tài trợ bằng việc bán các ấn phẩm, phí thành viên và lệ phí, dịch vụ kiểm định, chương trình dựa trên phí và các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.

Lịch sử hình thành tổ chức tiêu chuẩn ANSI

Khi mới thành lập năm 1918, ANSI có tên là American Engineering Standards Committee (AESC) bởi năm xã hội kỹ thuật và ba cơ quan chính phủ.

Năm 1928, nó được đổi thành American Standards Association (ASA).

Vào năm 1946 ASA sáp nhập với các tổ chức liên quan đến các chuẩn của 25 quốc gia khác thành International Organization for Standardization (IOS).

Đến năm 1966, tổ chức này lại tách ra thành United States of America Standards Institute (UAS).

Cuối cùng, vào năm 1969 thì có tên là American National Standards Institute (ANSI) như ngày nay.

Nhiệm vụ của tiêu chuẩn ANSI là gì?

Nhiệm vụ của ANSI là tăng cường cả khả năng cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy và tạo điều kiện cho các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện và hệ thống đánh giá sự phù hợp, bảo vệ tính toàn vẹn của họ.

ANSI điều phối hệ thống tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện của Hoa Kỳ, cung cấp một diễn đàn trung lập để phát triển các chính sách về các vấn đề tiêu chuẩn và đóng vai trò là cơ quan giám sát cho các chương trình và quy trình đánh giá sự phù hợp và phát triển tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ cung cấp tiêu chuẩn về kích thước, xếp hạng, thuật ngữ và ký hiệu, phương pháp thử nghiệm và các yêu cầu về hiệu suất và an toàn cho nhân viên, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ trong hàng trăm ngành công nghiệp.

ANSI cải thiện sự an toàn của sản phẩm để bảo vệ của người tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm như gỗ cho trẻ em, mũ bảo hiểm xe đạp, đồ gia dụng, máy cắt cỏ, thang, v.v.

Thành viên của ANSI

Liên đoàn ANSI gồm gần 1.000 doanh nghiệp bao gồm hiệp hội nghề nghiệp và hiệp hội thương mại, nhà phát triển tiêu chuẩn, cơ quan chính phủ, viện và người tiêu dùng và lợi ích lao động, tất cả cùng hợp tác để phát triển các tiêu chuẩn đồng thuận quốc gia tự nguyện.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1918, sức mạnh của ANSI là sự đa dạng và chuyên môn của thành viên, bao gồm đại diện từ hầu hết các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.
Thành viên ANSI có cơ hội tạo nên thành công trong hoạt động của công ty hoặc tổ chức của họ ở cấp quốc gia và quốc tế bằng cách tham gia vào một số hội đồng và hội đồng, hội đồng hoặc ủy ban điều phối và hoạch định chính sách.

ANSI là đại diện chính thức của Hoa Kỳ cho Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) thông qua Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ (USNC).

Bảng tiêu chuẩn ANSI

ANSI có 9 bảng tiêu chuẩn. Mỗi bảng được dùng để xác định, phối hợp và hài hòa các tiêu chuẩn tự nguyện liên quan đến các lĩnh vực liên quan:

  • Hợp tác tiêu chuẩn hóa quốc phòng và an ninh nội địa của ANSI (HDSSC)
  • Bảng tiêu chuẩn công nghệ nano ANSI (ANSI-NSP)
  • Bảng tiêu chuẩn quản lý ID và phòng chống trộm ID (IDSP)
  • Hợp tác phối hợp tiêu chuẩn hóa hiệu quả năng lượng ANSI (EESCC)
  • Hợp tác phối hợp tiêu chuẩn năng lượng hạt nhân (NESCC)
  •  Bảng tiêu chuẩn xe điện (EVSP)
  • Mạng ANSI-NAM về quy định hóa học
  • Bảng điều phối tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học ANSI
  • Bảng tiêu chuẩn công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe (HITSP)

Năm 2009, ANSI và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) đã thành lập Hợp tác Phối hợp Tiêu chuẩn Năng lượng Hạt nhân (NESCC). NESCC là một sáng kiến chung để xác định và đáp ứng nhu cầu hiện tại về các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hạt nhân.

Hiện tại, có hơn 220 nhà phát triển tiêu chuẩn được chứng nhận ANSI bao gồm các tổ chức như ASTM International, Underwriters Lab Laboratory, Inc., NFPA International, ASME International, ASHRAE, CSA America, Inc. và NSF International.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *